واکاوی اعتماد در سازمان

قیمت :0 ریال

بر اساس آزمایش و پیمایش­های انجام شده، مولف این مقاله هشت رفتار مدیریتی را شناسایی کرده که اعتماد را تقویت می­کند. این رفتارها قابل سنجش بوده و به منظور بهبود عملکرد افراد، قابل مدیریت هستند.

ادامه

اینفوگراف: تحول های آینده نیروی کار؛ چالش ها و عوامل پیش برنده

قیمت :1,000 ریال

ادامه

دوره آموزشی کارگاه معجزه ارتباطات فردی در سازمان با مدل DISC

قیمت :2,400,000 ریال

ادامه

آشنایی با نظام جانشین پروری و تعیین مسیر توسعه شغلی نیروی انسانی

قیمت :1,500,000 ریال

ادامه

تشریفات مذاکرات ویژه مدیران ارشد سازمان ها

قیمت :3,000,000 ریال

ادامه

رفتار سازمانی ویژه مدیران سازمان ها

قیمت :1,600,000 ریال

ادامه

کارگاه آموزشی فن اداره جلسات

قیمت :1,600,000 ریال

آشنایی با مفاهیم رفتارسازمانی و درک نقش این علوم در بالابردن توان مدیران و کارشناسان بمنظور افزایش کیفیت و بازدهی عملکرد آنها در جلسات

ادامه