دوره های مجازی ویژه مدیران پارکهای علم و فناوری کشور

قیمت :1,500,000 ریال

دبیرخانه آموزش پارک علم و فناوری یزد جهت ارتقا سطح علمی مدیران پارک های علم و فناوری کشور و آشنایی با موضوعات قوانین کار، قوانین دانش بنیان، قوانین امور مالیاتی به صورت مجازی برگزار می کند

ادامه

راهکارهای عملیاتی برای مدیریت موثر سرمایه های انسانی در سازمان ها

قیمت :1,000,000 ریال

ادامه

کارگاه معجزه ارتباطات با مدل DISC

قیمت :3,000,000 ریال

ادامه

چگونه آینده شغلی خود را تضمین کنیم؟

قیمت :0 ریال

ادامه

دوره مهارت های ارتباط موثر در کوچینگ

قیمت :3,800,000 ریال

ابزاری جهت حل مسئله به روش کوچینگ

ادامه

دوره آراستگی محیط کار

قیمت :1,700,000 ریال

ادامه

تور بازدید از نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

قیمت :29,500,000 ریال

ادامه