چگونه آینده شغلی خود را تضمین کنیم؟

سرفصل ها :

- برنامه ریزی هدفمند برای آینده شغلی 

- کسب شایستگی های مورد نیاز برای موفقیت در کسب و کار 

- ارائه راهکارهای موفقیت در مصاحبه شغلی 

- بررسی چالش های اولیه دانش آموختگان در محیط کسب و کار 

هدف از برگزاری: 

در این سمینار سعی بر آن است تا الفبای مهارت های لازم در خصوص ورود به دنیای کسب و کار به دانشجویان و دانش آموختگان علاقه مند به ورود به دنیای رقابتی کسب کار آموخته شود و در کنار آن با ارائه راهکارهایی به افراد کمک شود تا با شایستگی های خود بتوانند با برنامه ریزی صحیح تر به رویاهای شغلی خود دست یابند .  

 زمان برگزاری :

چهارشنبه 8 اسفند ماه 1397 از ساعت 11:30 الی 13:30

مکان برگزاری: 

سالن منتظر قائم دانشگاه یزد

نام استاد دوره:

محمد حسین مزیدی

فرم ثبت نام:

لطفا جهت ثبت نام فرم مربوطه را تکمیل بفرمایید